MENOY
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΟΥ

Επιστροφές Προϊόντων

Στην σπάνια περίπτωση λάθους του καταστήματός μας σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής.

Στην περίπτωση που δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της εταιρείας μας, επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων και με τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης.

Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα, γίνεται αντικατάσταση σε συνεννόηση με την εταιρία.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους κατάσταση.

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του προϊόντος, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή. Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα εντός 15 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την εταιρία μας.

Η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται στο ίδιο μέσο πληρωμής με το οποίο ολοκληρώσατε την παραγγελία.

Στις περιπτώσεις αντικαταβολής και τραπεζικής κατάθεσης πρέπει να μας δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση. Για τις επιστροφές είναι απαραίτητη η απόδειξη λιανικής.

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πρέπει η επιστροφή να γίνεται με δελτίο αποστολής

Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το newlifekids.gr έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα επιστροφών του στο τηλέφωνο 2241076174 ή 6940620599 ή στο e-mail [email protected] .

Η διεύθυνση στην οποία θα επιστραφούν τα προϊόντα είναι η εξής:

  • ΠΡΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 4 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,ΡΟΔΟΣ,85100
  • 2241076174, 6940620599


Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων

Εφόσον έχει προηγηθεί τηλέφωνο ή αποστολή e-mail στο τμήμα επιστροφών του newlifekids.gr , συσκευάζετε και στέλνετε το πακέτο με το προϊόν με την συνεργαζόμενη εταιρεία (ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ) ταχυμεταφορών της εταιρίας μας. Μέσα στο πακέτο θα έχετε τοποθετήσει το δελτίο επιστροφής (πατώντας εδώ) στο οποίο να μας γνωστοποιείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει με το επιστρεφόμενο προϊόν, καθώς επίσης και την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό όπως έχει εξηγηθεί αναλυτικά παραπάνω. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.

H διαδικασία αποστολής των ειδών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR και με βάση την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της εταιρείας μας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Προσωπικά Δεδομένα/ GDPR Δήλωση Συγκατάθεσης - Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων Η παρούσα Δήλωση παρέχει ένα πλαίσιο κατανόησης για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας όπως απαιτείται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ στις 25.05.2018 και αφορά τις ανωτέρω καταγεγραμμένες πληροφορίες από τους πελάτες μας.

Η επεξεργασία διεξάγεται με βάση τις νομικές προβλέψεις του Κανονισμού και ειδικότερα την παροχή συγκατάθεσης και τη διασφάλιση ότι προκύπτει συμμόρφωση με νομική ή συμβατική απαίτηση ή προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης όπως η εκτέλεση των συναλλαγών με τους πελάτες της επιχείρησής μας. Με την παρούσα δήλωση συγκατάθεσης μας δίνετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, την προώθηση εμπορικών διαφημίσεων, την επικοινωνία μέσω e-mail, την αναβάθμιση των συστημάτων και την πρόληψη κάθε είδους παράνομης ενέργειας. Διατηρούμε διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.

Για τους σκοπούς αυτούς εφαρμόζουμε ή πρόκειται να εφαρμόσουμε τα ακόλουθα μέτρα: α) κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την μεταφορά, β) ισχυρό έλεγχο ταυτότητας χρήστη, γ) ενισχυμένη υποδομή δικτύου, δ) εφαρμογές παρακολούθησης δικτύου. Μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα πελατών μας με προμηθευτές και τρίτους που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Οι τελευταίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό. Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15 – 22 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων: α) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα που σας αφορούν καθώς και αν η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό. β) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων που σας αφορούν. γ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διαγράψει πληροφορίες που σας αφορούν και δεν είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας στο απολύτως απαραίτητο. ε) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που διατηρεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε μηχαναγνώσιμη μορφή (usb stick) καθώς και να ζητήσετε τη μεταφορά τους σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. στ) Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας αναιρώντας την παρούσα συγκατάθεση. ζ) Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Μπορείτε να ζητήσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι αυτοματοποιημένα με τεχνολογικά μέσα με σκοπό την κατάρτιση προφίλ κλπ. η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική Αρχή: Μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στην περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού. θ) Δικαίωμα αναίρεσης της συγκατάθεσης: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αναιρέσετε τη συγκατάθεσή σας (κατ’ άρθρο 7 ΓΚΠΔ) που παρέχει τη δυνατότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης – Ενημέρωσης και παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας στο τηλέφωνο 22410 76174ή στο 6940620599 .

Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου. Πατώντας το κουμπί "Αποδοχή" αποδέχεσαι τη χρήση όλων των cookies της ιστοσελίδας μας